Danh mục

Lượt xem: 20

 Trò chơi chiến lược thời gian thực - Chủ đề

Ngày đăng: 17/01/2019 - 21:10:23

Warhammer 40,000 - ALL Cinematic Trailer: Dawn of War III, Inquisitor Martyr, Mechanicus, Regicide, Dawn of War II, Dawn of War II Retribution, Space Marine

==============================================

TOP 10 AMAZING Upcoming Games of [2019 & 2020] Cinematic Trailers: https://youtu.be/FBFEksuk5gQ

==============================================

00:10 Warhammer 40,000: Dawn of War III
03:16 Warhammer 40,000: Inquisitor Martyr
09:09 Warhammer 40,000: Mechanicus
10:09 Warhammer 40,000: Regicide
11:14 Warhammer 40,000: Dawn of War II Retribution
12:02 Warhammer 40,000: Dawn of War II
14:55 Warhammer 40,000: Dawn of War II Retribution
15:39 Warhammer 40,000: Space Marine

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

 Game Offline 

 MNET FUN

 Navu 

 Youngbloods

 ĐÔNG NHI 

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 Trò chơi nhập vai - Chủ đề

 Dan Nguyen - Chủ đề

 Sơn Tùng M-TP - Chủ đề

 PHIM 49D

Video mới hơn

Mobil Legend start - Thời lượng: 22 phút.

Lượt xem: 23

Pano 360 - Bird's Eye View, Dota 2 - Thời lượng: 78 giây.

Lượt xem: 28

League of Legends 360 Video Demo 3 - Thời lượng: 61 giây.

Lượt xem: 21

WORLD OF COC's broadcast - Thời lượng: 2 phút, 13 giây.

Lượt xem: 23

Mobil Legend start - Thời lượng: 17 phút.

Lượt xem: 28

Video cũ hơn

WORLD OF COC's broadcast - Thời lượng: 12 phút.

Lượt xem: 21

360° Video - Liberation Day Map Overview, StarCraft II: Wings of Liberty - Thời lượng: 3 phút, 22 giây.

Lượt xem: 25

Halo war & Cod world at War... the good one Part One. - Thời lượng: 1 giờ.

Lượt xem: 18

360 Video - Zerg, StarCraft II: Wings of Liberty - Thời lượng: 2 phút, 3 giây.

Lượt xem: 17

5 Minsitthar VS 5 Lancelot Mirror Mode Legendary Gameplay (Hunting Gay) - Mobile Legends - Thời lượng: 9 phút, 11 giây.

Lượt xem: 20

Z4pnu Plays Kimmy after MPL Season 2 - Mobile Legends - Thời lượng: 12 phút.

Lượt xem: 21

New Hero Guinevere | Fighter/Mage | Background and GamePlay | Lancelot Sister | Mobile Legends - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 7

New Hero Guinevere Gameplay - Mobile Legends Bang Bang - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 10

Top 1 Global Miya Gameplay&Build by rebirth666 - Mobile Legends - Thời lượng: 18 phút.

Lượt xem: 11

Total War: Warhammer - Karl Franz of the Empire Trailer - Thời lượng: 3 phút, 18 giây.

Lượt xem: 10

DOTA 2 - ALL CINEMATIC TRAILERS 2011-2018 - Thời lượng: 25 phút.

Lượt xem: 16

Planetary Annihilation - Launch Trailer - Thời lượng: 107 giây.

Lượt xem: 9