Danh mục

Lượt xem: 25

 Trò chơi chiến lược thời gian thực - Chủ đề

Ngày đăng: 17/01/2019 - 21:10:23

The Tyranids are finally here!
A new faction with new rules and a planet-size hunger.

Buy on Steam 👉🏻 https://store.steampowered.com/app/99...
Buy it on Slitherine 👉🏻 http://www.slitherine.com/products/79...
Buy it on GOG 👉🏻 https://www.gog.com/game/warhammer_40...
Buy it on Humble Bundle 👉🏻 https://www.humblebundle.com/store/wa...

#Warhammer40k #Gladius #Tyranids

Find out more on:

Steam: https://store.steampowered.com/app/99...
Slitherine: http://www.slitherine.com/products/pr...

Follow us on:

Slitherine Facebook: https://www.facebook.com/slitherine/
Matrix Facebook: https://www.facebook.com/matrixgamesltd/
Twitter: https://twitter.com/SlitherineGames
Twitch: https://www.twitch.tv/slitherinegroup

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 Trò chơi nhập vai - Chủ đề

 Dan Nguyen - Chủ đề

 Sơn Tùng M-TP - Chủ đề

 PHIM 49D

Video mới hơn

Mobil Legend start - Thời lượng: 22 phút.

Lượt xem: 22

Pano 360 - Bird's Eye View, Dota 2 - Thời lượng: 78 giây.

Lượt xem: 27

League of Legends 360 Video Demo 3 - Thời lượng: 61 giây.

Lượt xem: 21

WORLD OF COC's broadcast - Thời lượng: 2 phút, 13 giây.

Lượt xem: 23

Mobil Legend start - Thời lượng: 17 phút.

Lượt xem: 26

WORLD OF COC's broadcast - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 18

WORLD OF COC's broadcast - Thời lượng: 12 phút.

Lượt xem: 19

Video cũ hơn

Halo war & Cod world at War... the good one Part One. - Thời lượng: 1 giờ.

Lượt xem: 18

360 Video - Zerg, StarCraft II: Wings of Liberty - Thời lượng: 2 phút, 3 giây.

Lượt xem: 17

5 Minsitthar VS 5 Lancelot Mirror Mode Legendary Gameplay (Hunting Gay) - Mobile Legends - Thời lượng: 9 phút, 11 giây.

Lượt xem: 20

Z4pnu Plays Kimmy after MPL Season 2 - Mobile Legends - Thời lượng: 12 phút.

Lượt xem: 20

New Hero Guinevere | Fighter/Mage | Background and GamePlay | Lancelot Sister | Mobile Legends - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 7

New Hero Guinevere Gameplay - Mobile Legends Bang Bang - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 10

Top 1 Global Miya Gameplay&Build by rebirth666 - Mobile Legends - Thời lượng: 18 phút.

Lượt xem: 11

Total War: Warhammer - Karl Franz of the Empire Trailer - Thời lượng: 3 phút, 18 giây.

Lượt xem: 10

DOTA 2 - ALL CINEMATIC TRAILERS 2011-2018 - Thời lượng: 25 phút.

Lượt xem: 16

Planetary Annihilation - Launch Trailer - Thời lượng: 107 giây.

Lượt xem: 9

The Hunt of the Blood Moon | Blood Moon 2017 Trailer - League of Legends - Thời lượng: 2 phút, 7 giây.

Lượt xem: 10

Iron Harvest Teaser Trailer - Thời lượng: 73 giây.

Lượt xem: 7