Danh mục

Lượt xem: 8

 Power Vision 

Ngày đăng: 17/02/2019 - 10:20:07

Hi guys
In this video, I will show you what will happen if you put a hot knife on colored pencil wax chalk and other objects.
Enjoy.

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 Pink Girl

 Hội Ngộ Miền Tây

 CLB Thông tin truyền thông Bình Đại

 Vũ Như Thành Official

Video mới hơn

EXPERIMENT: LIQUIDISER VS EGGS - Thời lượng: 6 phút, 8 giây.

Lượt xem: 4

EXPERIMENT: 1000 Matches VS Jelly Bear - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 10

EXPERIMENT: Glowing 1000 Degree Metal Ball VS Plasticine - Thời lượng: 5 phút, 29 giây.

Lượt xem: 7

Experiment: Glowing 1000 degree Metal Ball VS Jelly Bear - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 8

37 SMART LIFE HACKS - Thời lượng: 18 phút.

Lượt xem: 12

22 CRAZY TOILET & BATHROOM HACKS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 4

Video cũ hơn

20 Kitchen Gadgets Put on the Test - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 12

11 CRAZY EXPERIMENTS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 7

EXPERIMENT: Waffle Maker VS Rainbow Toothpaste - Thời lượng: 5 phút, 44 giây.

Lượt xem: 9

10 Crazy Tests that Blow your Mind - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 7

5 CRAZY EXPERIMENTS - Thời lượng: 5 phút, 34 giây.

Lượt xem: 8

7 CRAZY PRANKS FOR YOUR FRIENDS - Thời lượng: 5 phút, 38 giây.

Lượt xem: 5

21 USEFUL KITCHEN HACKS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 1

20 KITCHEN LIFE HACKS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 4

20 AWESOME LIFE HACKS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 5

EXPERIMENTS: WAFFLE MAKER VS TOOTHPASTE - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 6

15 SMART LIFE HACKS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 5

10 CRAZY TESTS - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 7