Danh mục

Lượt xem: 35

 Phim hành động - Chủ đề

Ngày đăng: 25/08/2018 - 18:48:47

"To date a different Avenger everyday... wouldn't that be just something."

Take the quiz here! https://www.buzzfeed.com/keelyflahert...

Credits: https://www.buzzfeed.com/bfmp/videos/...

GET MORE BUZZFEED:
https://www.buzzfeed.com
https://www.buzzfeed.com/videos
https://www.youtube.com/buzzfeedvideo
https://www.youtube.com/asis
https://www.youtube.com/buzzfeedblue
https://www.youtube.com/buzzfeedviolet
https://www.youtube.com/perolike
https://www.youtube.com/ladylike

BuzzFeed Celeb
Short, funny, original videos from the Buzzfeed crew about you and the things you like. Just like BuzzFeedVideo but popping harder.

MUSIC
Flawless
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Break Out_Full Mix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
OMG Look at Me_Full Mix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Chain Puller_Full Mix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Mars_Main
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.

STILLS
Abstract black background
lukbar/Getty Images

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

 Trò chơi chiến lược thời gian thực - Chủ đề

 Trò chơi nhập vai - Chủ đề

 Dan Nguyen - Chủ đề

 Sơn Tùng M-TP - Chủ đề

 PHIM 49D

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL

 Bolero - Chủ đề

 SML Channel

 Gia đình là số một - Chủ đề

Video mới hơn

Hard Boiled - Tonys Theme (High Quality) - Thời lượng: 112 giây.

Lượt xem: 0

辣手神探 / Hard Boiled 1992 - Thời lượng: 2 giờ, 28 phút.

Lượt xem: 0

Opening to Hard Boiled 1994 Criterion LaserDisc - Thời lượng: 4 phút, 5 giây.

Lượt xem: 0

Hard Boiled Hospital Scene - Thời lượng: 3 phút, 25 giây.

Lượt xem: 0

Hard Boiled Jazz Intro - Thời lượng: 86 giây.

Lượt xem: 0

Hardboiled - OST - MOTORCADE - Thời lượng: 4 phút, 31 giây.

Lượt xem: 0

HARD BOILED ( 1993 CHOW YUN FAT ) - Thời lượng: 2 giờ, 59 phút.

Lượt xem: 0

Best shooting scene ever (Hard Boiled) - Thời lượng: 5 phút.

Lượt xem: 0

Hard Boiled full movie - Thời lượng: 1 giờ, 40 phút.

Lượt xem: 0

Hard Boiled - Trailer - (1992) - HQ - Thời lượng: 3 phút, 14 giây.

Lượt xem: 0

Hard Boiled - Teahouse Shootout - Thời lượng: 5 phút, 2 giây.

Lượt xem: 0

Hard Boiled - Thời lượng: 2 giờ, 8 phút.

Lượt xem: 0

Video cũ hơn

Everything Wrong With Black Panther In 17 Minutes Or Less - Thời lượng: 17 phút.

Lượt xem: 29

20 Jurassic World Fallen Kingdom Easter Eggs You Totally Missed - Thời lượng: 7 phút, 9 giây.

Lượt xem: 25

Sammo Kam-Bo Hung - Peliculas De Acción Kungfu Completas En Español Latino - Thời lượng: 1 giờ, 58 phút.

Lượt xem: 81

IF ACTION MOVIES HAD FACEBOOK - Thời lượng: 6 phút, 9 giây.

Lượt xem: 27

NO MOLESTES A LOS MAESTROS DE KUNG-FU - Thời lượng: 12 phút.

Lượt xem: 24

Action Movies Full Movies english Hollywood HD - New Best Action - Thời lượng: 1 giờ, 18 phút.

Lượt xem: 27

8 Famous Actors Hidden In Huge Movies - Thời lượng: 5 phút, 22 giây.

Lượt xem: 25

Deadpool 2 2018 720p All Deaths Action Hits & Kicks Mass Movie Mash Up Under 9 Minutes - Thời lượng: 8 phút, 29 giây.

Lượt xem: 13

Peliculas En Español 2018 | Dwayne Johnson Peliculas De Accion | Rick Squier - Thời lượng: 1 giờ, 23 phút.

Lượt xem: 19

Is Mission: Impossible the Best Action Franchise? - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 16

Peliculas En Español 2018 | Peliculas De Accion Completas En Español Latino HD 13 - Thời lượng: 1 giờ, 45 phút.

Lượt xem: 19

The 10 Best '80s Action Movies - Thời lượng: 5 phút, 48 giây.

Lượt xem: 24