Danh mục

MC VIỆT THẢO- CBL(874)-MÓN NGON ĐÀ LẠT (Part 5)- DỪA MỘT NHÁT & SINH TỐ DÂU BƠ ĐÀ LẠT-May 16, 2019. - Thời lượng: 32 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(875)-MÓN NGON ĐÀ LẠT (Part 6)- BÒ NÉ QUÁN TRANG-May 17, 2019. - Thời lượng: 40 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(854)- (Phần 1) Với 11 MÓN ĂN ĐẶC BIỆT của Nhà Hàng Tây Đô ở Houston- Apr 18, 2019. - Thời lượng: 39 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(855)- (Phần 2) với 11 MÓN ĂN ĐẶC BIỆT của Nhà Hàng Tây Đô ở Houston- Apr19, 2019. - Thời lượng: 38 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(856)- (Phần 3) với 11 MÓN ĂN ĐẶC BIỆT của Nhà Hàng Tây Đô ở Houston- Apr20, 2019 - Thời lượng: 37 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(857)- (Phần 4) với 11 MÓN ĂN ĐẶC BIỆT của Nhà Hàng Tây Đô ở Houston- Apr21, 2019 - Thời lượng: 38 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(858)- CƠM GIA ĐÌNH PHẦN 1 với 6 MÓN của Nhà Hàng TÂY ĐÔ ở Houston- Apr22, 2019 - Thời lượng: 53 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(859)- CƠM GIA ĐÌNH PHẦN 2 với 5 MÓN của Nhà Hàng TÂY ĐÔ ở Houston- Apr23, 2019 - Thời lượng: 52 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(860)- CƠM GIA ĐÌNH PHẦN 3 với 7 MÓN của Nhà Hàng TÂY ĐÔ ở Houston- Apr24, 2019 - Thời lượng: 55 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(861)- (Phần 1) với HỦ TIẾU MÌ BÚN SINGAPORE của Nhà Hàng TÂY ĐÔ- Apr26, 19 - Thời lượng: 41 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(862)- (Phần 2) với TẢ PÍN LÙ của Nhà Hàng TÂY ĐÔ- Apr26, 19 - Thời lượng: 42 phút.
MC VIỆT THẢO- LOKING FOR A JOB?-ADVERTISING-April 27, 2018 - Thời lượng: 51 giây.
MC VIỆT THẢO- CBL(863)- CHUYỆN MA trong DÂN GIAN kỳ 31- April 30, 2019 - Thời lượng: 49 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(852)- 12 MÓN CUỐN (Phần 1) của Nhà Hàng TÂY ĐÔ ở Houston Texas - April 16, 2019. - Thời lượng: 51 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(853)- 12 MÓN CUỐN (Phần 2) của Nhà Hàng TÂY ĐÔ ở Houston Texas - April 17, 2019. - Thời lượng: 52 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(850)- 16 MÓN CHIÊN của Nhà Hàng Tây Đô ở Houston Texas - April 14, 2019. - Thời lượng: 52 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(851)- (Tiếp Theo)16 MÓN CHIÊN của Nhà Hàng TÂY ĐÔ-Houston Texas - Apr 15, 2019. - Thời lượng: 52 phút.
MC VIỆT THẢO-CBL(849)- Ăn BÚN NƯỚC LÈO VĨNH CHÂU ở Nhà hàng TÂY ĐÔ Houston Texas- April 13, 2019 - Thời lượng: 25 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(844)- CHUYỆN MA trong DÂN GIAN kỳ 29 từ Người con Quê Hương CÀ MAU- April 8, 2019 - Thời lượng: 51 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(845)- “TIẾNG NGƯỜI MẸ LÚC NỬA ĐÊM của MS - CHUYỆN MA DÂN GIAN kỳ 30- April 9, 2019 - Thời lượng: 43 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(846)- 6 Món Lobster của Nhà Hàng Tây Đô ở Houston Texas - April 10, 2019. - Thời lượng: 52 phút.
MC VIỆT THẢO- Nơi mua TÔM HÙM ở VIỆT NAM- (LOBSTER Nova Scotia Canada)- Quảng cáo 1'- April 10, 2019 - Thời lượng: 61 giây.
MC VIỆT THẢO- CBL(847)- 7 Món GỎI của Nhà Hàng Tây Đô ở Houston Texas - April 12, 2019. - Thời lượng: 39 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(848)- (Tiếp theo) 7 Món GỎI của Nhà Hàng Tây Đô ở Houston Texas - April 13, 2019. - Thời lượng: 37 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(842)- 5 BÀI HỌC RẤT CẦN TRONG CUỘC SỐNG MÀ NHIỀU NGƯỜI KHÔNG THÍCH- April 6, 2019 - Thời lượng: 24 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(843)- 12 PHẬT ĐẢN CA của LƯU KA- April 7, 2019 - Thời lượng: 1 giờ, 17 phút.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- ĐỨC THẾ TÔN GIÁNG TRẦN-12 PHẬT ĐẢN CA của LƯU KA- April 7, 2019 - Thời lượng: 6 phút, 15 giây.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- "NHẬP THAI VÀ ĐẢN SANH"-12 PHẬT ĐẢN CA của LƯU KA- April 7, 2019 - Thời lượng: 6 phút, 56 giây.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- “THÀNH CA TỲ LA VỆ"-12 PHẬT ĐẢN CA của LƯU KA- April 7, 2019 - Thời lượng: 6 phút, 10 giây.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- “MÙA TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ"-12 PHẬT ĐẢN CA của LƯU KA- April 7, 2019 - Thời lượng: 5 phút, 14 giây.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- “TRƯỚC BÀN ĐẢN SANH"-12 PHẬT ĐẢN CA của LƯU KA- April 7, 2019 - Thời lượng: 5 phút, 16 giây.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- “LỄ HỘI THÁNG 4"-12 PHẬT ĐẢN CA của LƯU KA- April 7, 2019 - Thời lượng: 6 phút, 6 giây.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- “LINH KHÍ LÂM TỲ NI"-12 PHẬT ĐẢN CA của LƯU KA- April 7, 2019 - Thời lượng: 6 phút, 7 giây.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- “LÂM TỲ NI HỒI SINH"-12 PHẬT ĐẢN CA của LƯU KA- April 7, 2019 - Thời lượng: 7 phút, 39 giây.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- “KÝ ỨC PHẬT ĐẢN"-12 PHẬT ĐẢN CA của LƯU KA- April 7, 2019 - Thời lượng: 5 phút, 53 giây.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- “ KỶ NIỆM ĐẢN SANH"-12 PHẬT ĐẢN CA của LƯU KA- April 7, 2019 - Thời lượng: 6 phút, 56 giây.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- “ TRĂNG MÙA ĐẢN SANH"-12 PHẬT ĐẢN CA của LƯU KA- April 7, 2019 - Thời lượng: 5 phút, 26 giây.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- “ NƯƠNG TỰA ĐỂ TRỞ VỀ"-12 PHẬT ĐẢN CA của LƯU KA- April 7, 2019 - Thời lượng: 5 phút, 44 giây.
MC VIỆT THẢO- CBL(839)- CHUYỆN MA của RUBY LUU - CHUYỆN MA DÂN GIAN kỳ 26 - April 3, 2019 - Thời lượng: 46 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(840)- CHUYỆN MA trong DÂN GIAN kỳ 27 - April 4, 2019 - Thời lượng: 49 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(841)- NHỮNG CHUYỆN MA trong DÂN GIAN kỳ 28 - April 5, 2019 - Thời lượng: 53 phút.
MC VIỆT THẢO- My One Minute Talk- Bad Words- March 23, 2019 - Thời lượng: 63 giây.
MC VIỆT THẢO- My One Minute Talk- Flight Delay- March 25, 2019. - Thời lượng: 60 giây.
MC VIỆT THẢO- My One Minute Talk- Staying Healthy After Diet- March 26, 2019 - Thời lượng: 60 giây.
MC VIỆT THẢO- My One Minute Talk- “Tonight with Việt Thảo TV Show on YouTube “. - Thời lượng: 60 giây.
MC VIỆT THẢO- CBL(831)-TRẢ LỜI THƯ TÍN và “KHI MÙA XUÂN ĐẾN” của PHƯƠNG NHÃ KA - March 27, 2019 - Thời lượng: 47 phút.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- Nhạc Phẩm “KHI MÙA XUÂN ĐẾN” của Phương Nhã Ka- March 28, 2019. - Thời lượng: 5 phút, 40 giây.
MC VIỆT THẢO- My One Minute Talk- Makeup or Not? -March 28, 2019 - Thời lượng: 60 giây.
MC VIỆT THẢO- CBL(832)- NHỮNG CHUYỆN MA trong DÂN GIAN kỳ 20 - March 28, 2019 - Thời lượng: 52 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(833)-TÂM TÌNH CHO NHAU và “XIN ĐỢI CHỜ NHAU” của PHƯƠNG NHÃ KA - March 29, 2019. - Thời lượng: 43 phút.
MC VIỆT THẢO- MUSIC- Nhạc Phẩm “XIN ĐỢI CHỜ NHAU” của Phương Nhã Ka- March 28, 2019. - Thời lượng: 5 phút, 35 giây.
MC VIỆT THẢO- My One Minute Talk- Let's Eat. - Thời lượng: 59 giây.
MC VIỆT THẢO- CBL(834)- NHỮNG CHUYỆN MA trong DÂN GIAN kỳ 21 - March 29, 2019 - Thời lượng: 1 giờ.
MC VIỆT THẢO- My One Minute Talk- Sự Nóng Giận và Bực Tức- Mar 30, 2019 - Thời lượng: 61 giây.
MC VIỆT THẢO- CBL(835)- NHỮNG CHUYỆN MA trong DÂN GIAN kỳ 22 - March 30, 2019 - Thời lượng: 54 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(836)- NHỮNG CHUYỆN MA trong DÂN GIAN kỳ 23 - March 31, 2019 - Thời lượng: 1 giờ.
MC VIỆT THẢO- CBL(837)- 3 CÂU CHUYỆN MA của TRỊNH HOÀI KIÊN- CHUYỆN MA DÂN GIAN kỳ 24 - April 2, - Thời lượng: 32 phút.
MC VIỆT THẢO- CBL(838)- NHỮNG CHUYỆN MA trong DÂN GIAN kỳ 25 - April 2, 2019 - Thời lượng: 56 phút.
MC VIỆT THẢO- My One- Minute Talk about Flight delays - March 25, 2019. - Thời lượng: 60 giây.
MC VIỆT THẢO- CBL(829)-TÂM TÌNH cùng với “ƯỚC MƠ HỒN NHIÊN” của PHƯƠNG NHÃ KA - March 25, 2019 - Thời lượng: 57 phút.

1 2  >   >>  

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

Những cặp đôi yêu nhau không yên vì bị Trấn Thành - Trường Giang "MỈA" banh xác - Thời lượng: 16:50.
HÀI TẾT 2019 | CHỊ EM SONG SINH | TẾT QUÊ | BB TRẦN x HẢI TRIỀU x NGỌC HOA x HUỲNH THANH TRỰC - Thời lượng: 18:24.
GALA GẶP NHAU CUỐI NĂM 2019 bản Full VTVcab | XUÂN BẮC VS CÙ TRỌNG XOAY,CÔNG LÝ,LÊ THẨM DƯƠNG #1 - Thời lượng: 1:40:19.
XUÂN NGỌT NGÀO | LINH KA ft LONG HOÀNG ft TUẤN CRY Official Music Video - Thời lượng: 3:45.
Nonstop Việt Mix - Khổ Trước Sướng Sau Thế Mới Giàu  - NONSTOP DJ - Thời lượng: 46:26.
BẢN NHẠC XUÂN GÂY RẠO RỰC NGÀY TẾT - Nhạc Sống Xuân Remix - Liên Khúc Nhạc Xuân Kỷ Hợi 2019 - Thời lượng: 50:42.
LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ REMIX - NHẠC XUÂN BASS CĂNG SÔI ĐỘNG ĐÓN GIAO THỪA TẾT KỶ HỢI - Thời lượng: 1:07:40.
Karaoke Tâm Sự Đời Tôi | Nhạc Sống Rumba Tone Nữ Dễ Hát | Karaoke Tuấn Cò - Thời lượng: 7:11.
Hài Kịch "Lâu Ghê Mới Gặp" | Hồng Đào, Chí Tài, Hương Thủy, Châu Ngọc Hà - Thời lượng: 30:58.
Liên Khúc Xuân Remix 2019 Hay Nhất SÔI ĐỘNG - Nhạc Xuân 2019 - nhạc tết remix mới nhất 2019 #25 - Thời lượng: 2:24:33.
MẸ CHO 2 TỶ tham gia BMHH kiếm vợ nhưng chàng chủ trang trại bị cô gái từ chối vì quá CHÂN THẬT
Mùng 2 Tết Phải Nghe Nhạc Xuân Này Mới Sướng - LK Nhạc Sống Sến BOLERO DISCO Remix Mới Đét 2019 - Thời lượng: 52:11.

 Jenny Parsons

 Trịnh Trọng Luật

Kể lại câu chuyện em và các bạn giúp đỡ người tàn tật || Những bài văn mẫu lớp 4 #39 - Thời lượng: 8 phút, 11 giây.
Kể một câu chuyện về tinh thần chiến thắng bệnh tật || Những bài văn mẫu lớp 4 #40 - Thời lượng: 3 phút, 12 giây.
Viết thư cho bố đi công tác ở xa || Những bài văn mẫu lớp 4 #41 - Thời lượng: 7 phút, 26 giây.
Kể lại câu chuyện “Người ăn xin” bằng lời kể của em || Những bài văn mẫu lớp 4 #42 - Thời lượng: 2 phút, 41 giây.
Kể diễn cảm truyện Con Rồng, cháu Tiên || Những bài văn mẫu lớp 6 đề 01 - Thời lượng: 4 phút, 21 giây.
Kể diễn cảm truyện Bánh chưng bánh giầy || Những bài văn mẫu lớp 6 đề 02 - Thời lượng: 5 phút, 14 giây.
Kể diễn cảm truyện Thánh Gióng || Những bài văn mẫu lớp 6-đề 03 - Thời lượng: 5 phút, 23 giây.
Hãy kể diễn cảm truyện Sơn Tinh-Thủy Tinh || Những bài văn mẫu lớp 6-đề 04 - Thời lượng: 3 phút, 45 giây.
Kể diễn cảm truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm || Những bài văn mẫu lớp 6-đề 05 - Thời lượng: 2 phút, 54 giây.
Hãy kể diễn cảm truyện Sọ Dừa || Những bài văn mẫu lớp 6-đề 06 - Thời lượng: 11 phút.
Hãy kể diễn cảm truyện Thạch Sanh || Những bài văn mẫu lớp 6-đề 07 - Thời lượng: 10 phút.
Hãy kể diễn cảm Em bé thông minh || Những bài văn mẫu lớp 6-đề 08 - Thời lượng: 7 phút, 55 giây.

 YG ENTERTAINMENT 

 DaftTaengk 

181123 김도연 Kim Doyeon 위키미키 Weki Meki 'Crush' 4K 60P 직캠 @히어로콘서트 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 20 giây.
181123 김도연 Kim Doyeon 위키미키 Weki Meki 'True Valentine' 4K 60P 직캠 @히어로콘서트 by DaftTaengk - Thời lượng: 4 phút, 21 giây.
181123 수진 SOOJIN (여자)아이들 (G)I-DLE '한(一) HANN' 4K 60P 직캠 @히어로콘서트 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 21 giây.
181123 수진 SOOJIN (여자)아이들 (G)I-DLE '라타타 LATATA' 4K 60P 직캠 @히어로콘서트 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 23 giây.
181123 설하윤 Seolhayoon '눌러주세요 Ring My Heart' 4K 60P 직캠 @히어로콘서트 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 19 giây.
181123 설하윤 Seolhayoon '아모르 파티 Amor Fati' 4K 60P 직캠 @히어로콘서트 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 37 giây.
181124 여자친구 GFriend '오늘부터 우리는 Me Gustas Tu' 4K 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 38 giây.
181124 여자친구 GFriend '너 그리고 나 NAVILLERA' 4K 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 16 giây.
181124 여자친구 GFriend '시간을 달려서 Rough' 4K 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 38 giây.
181124 여자친구 GFriend '밤 Time For The Moon Night' 4K 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengk - Thời lượng: 4 phút, 2 giây.
181124 은하 EunHa 여자친구 GFriend '오늘부터 우리는 Me Gustas Tu' 4K 60P 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 45 giây.
181124 은하 Eunha 여자친구 GFriend '너 그리고 나 NAVILLERA' 4K 60P 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengH - Thời lượng: 3 phút, 15 giây.