Danh mục

Lượt xem: 17

 DaftTaengk 

Ngày đăng: 15/03/2019 - 18:36:12

181124 여자친구 GFriend '시간을 달려서 Rough' 4K 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengk

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 Monsta 

 MateoCr7

 wolfking1981

 Hoàng Ngọc 

Video mới hơn

181123 김도연 Kim Doyeon 위키미키 Weki Meki 'Crush' 4K 60P 직캠 @히어로콘서트 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 20 giây.

Lượt xem: 15

181123 김도연 Kim Doyeon 위키미키 Weki Meki 'True Valentine' 4K 60P 직캠 @히어로콘서트 by DaftTaengk - Thời lượng: 4 phút, 21 giây.

Lượt xem: 16

181123 수진 SOOJIN (여자)아이들 (G)I-DLE '한(一) HANN' 4K 60P 직캠 @히어로콘서트 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 21 giây.

Lượt xem: 18

181123 수진 SOOJIN (여자)아이들 (G)I-DLE '라타타 LATATA' 4K 60P 직캠 @히어로콘서트 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 23 giây.

Lượt xem: 20

181123 설하윤 Seolhayoon '눌러주세요 Ring My Heart' 4K 60P 직캠 @히어로콘서트 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 19 giây.

Lượt xem: 18

181123 설하윤 Seolhayoon '아모르 파티 Amor Fati' 4K 60P 직캠 @히어로콘서트 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 37 giây.

Lượt xem: 20

181124 여자친구 GFriend '오늘부터 우리는 Me Gustas Tu' 4K 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 38 giây.

Lượt xem: 24

181124 여자친구 GFriend '너 그리고 나 NAVILLERA' 4K 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 16 giây.

Lượt xem: 16

Video cũ hơn

181124 여자친구 GFriend '밤 Time For The Moon Night' 4K 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengk - Thời lượng: 4 phút, 2 giây.

Lượt xem: 12

181124 은하 EunHa 여자친구 GFriend '오늘부터 우리는 Me Gustas Tu' 4K 60P 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 45 giây.

Lượt xem: 12

181124 은하 Eunha 여자친구 GFriend '너 그리고 나 NAVILLERA' 4K 60P 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengH - Thời lượng: 3 phút, 15 giây.

Lượt xem: 14

181124 은하 EunHa 여자친구 GFriend '시간을 달려서 Rough' 4K 60P 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 37 giây.

Lượt xem: 7

181124 은하 EunHa 여자친구 GFriend '밤 Time For The Moon Night' 4K 60P 직캠 @경기평화광장개장식 by DaftTaengk - Thời lượng: 4 phút, 7 giây.

Lượt xem: 9

181124 음향사고로 당황한 아린 ARIN 오마이걸 OHMYGIRL '비밀정원 Secret Garden' 4K 60P 직캠 @대한민국종교문화축제 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 4 giây.

Lượt xem: 15

181124 아린 ARIN 오마이걸 OHMYGIRL '한발짝 두발짝 One Step, Two Steps' 4K 60P 직캠 @대한민국종교문화축제 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 50 giây.

Lượt xem: 7

181124 아린 ARIN 오마이걸 OHMYGIRL '불꽃놀이 Remember Me' 4K 60P 직캠 @대한민국종교문화축제 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 26 giây.

Lượt xem: 8

181124 아린 ARIN 오마이걸 OHMYGIRL 'I FOUND LOVE' 4K 60P 직캠 @대한민국종교문화축제 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 40 giây.

Lượt xem: 5

181124 음향사고로 당황한 오마이걸 OHMYGIRL '비밀정원 Secret Garden' 4K 직캠 @대한민국종교문화축제 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 2 giây.

Lượt xem: 7

181124 오마이걸 OHMYGIRL '한발짝 두발짝 One Step, Two Steps' 4K 직캠 @대한민국종교문화축제 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 49 giây.

Lượt xem: 8

181124 오마이걸 OHMYGIRL '불꽃놀이 Remember Me' 4K 직캠 @대한민국종교문화축제 by DaftTaengk - Thời lượng: 3 phút, 23 giây.

Lượt xem: 4