Danh mục

Lượt xem: 92

 Câu cá - Chủ đề

Ngày đăng: 29/09/2018 - 06:15:26

ORDER MY BOOK ON AMAZON HERE - https://amzn.to/2v2qAOx

► GET GOOGAN BAITS HERE - http://bit.ly/GooganBaitss

► SPONSOR HERE - http://bit.ly/SPONSORHERE

► Subscribe Here - http://bit.ly/SubtoLUNKERS

► My Apparel - http://bit.ly/LUNKERSTVapparel

► Googan Monthly Shirt - http://bit.ly/Monthlysubscription

►Free Range Coffee - http://bit.ly/FreeRangeTrading

► Bait Casting Rods -http://bit.ly/castingrodsIuse

► Spinning Rod - http://bit.ly/SpinningRod

►Send Mail Here-
Googan Squad
1001 East Hebron Parkway
Carrollton, TX 75010 Suite 118

► Buy LunkersTV Gear Here → http://bit.ly/LUNKERSTVapparel

- - - - FIND ME ON SOCIAL MEDIA BELOW!! - - - -

► INSTAGRAM → http://bit.ly/InstagramLunkers

► TWITTER → http://bit.ly/LunkersTVtwitter

► FACEBOOK → http://bit.ly/FacebookLunkers

- - - - My Camera Gear - - - -

► Advanced Editing Software → http://amzn.to/2rArkb7

► Starter Vlog Camera → http://amzn.to/24KtxMD

► Starter Lens For Vlog Camera → http://amzn.to/2qAobtm

► Starter Mic For Vlogging → http://amzn.to/25SgJty

► Wind Screen For Mic → http://amzn.to/1sBfg92

► Advanced Vlogging Camera → http://amzn.to/2q2pXkp

► Advanced Vlogging Camera Lens → http://amzn.to/2rmGfIQ

► Advanced Vlogging Camera Mic → http://amzn.to/2q2fe9t

► Memory Card For Camera → http://amzn.to/1UjHTRn

► Bendy Tripod For Vlogging Camera→ http://amzn.to/1sBfq0e

► The GoPro I Use For Filming On Boat → http://amzn.to/21hax7O

► Micro SD For GoPro → http://amzn.to/1UjI7I8

► The GoPro Batteries I Use → http://amzn.to/1tlj6TU

Outro Music - http://bit.ly/2ljN8F7

*above are associate links*

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 Cải lương - Chủ đề

 KhangProFilm

 Phân thứ bộ Cua - Chủ đề

 Nhạc điện tử - Chủ đề

Video mới hơn

Giant Goldfish Catches 17 lb Bass!! (State Record) - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 77

We had to shoot this HUGE fish for our safety (100 Pounder!) - Thời lượng: 16 phút.

Lượt xem: 91

Food Chain Fishing Challenge - Tiny Fish to Giant Fish - Thời lượng: 11 phút.

Lượt xem: 71

FOUND THE GAME MASTERS HIDEOUT! ABANDONED PIRATE SHIPWRECK - Thời lượng: 12 phút.

Lượt xem: 75

Retractable Dog Leash Catches FISH! DIY - Thời lượng: 8 phút, 31 giây.

Lượt xem: 73

Close Encounter with Big Bucks - Thời lượng: 16 phút.

Lượt xem: 94

FISH TRAP Catches BABY BROWN TURTLE (SO CUTE) - Thời lượng: 25 phút.

Lượt xem: 70

Should I have shot this deer? - Thời lượng: 18 phút.

Lượt xem: 85

Speckled Sea Trout {Catch Clean Cook} FASTEST VIDEO EVER FILMED! - Thời lượng: 14 phút.

Lượt xem: 77

Video cũ hơn

Exploring & Fishing EPIC Waterfalls HIDDEN in The Mountains - Thời lượng: 15 phút.

Lượt xem: 68

SHARK PULLS Guy 2 MILES in OCEAN on UNICORN POOL FLOATY! - Thời lượng: 17 phút.

Lượt xem: 72

Eating RAW Fish In The Wild! (Sushi) - Thời lượng: 12 phút.

Lượt xem: 38

Dont be this hunter.. - Thời lượng: 14 phút.

Lượt xem: 36

STOPPED at the Ramp! ( Game Warden ) - Thời lượng: 10 phút.

Lượt xem: 35

Failure is not an option.. - Thời lượng: 14 phút.

Lượt xem: 28

FISH BATTLE ROYALE In Plastic tub - Thời lượng: 15 phút.

Lượt xem: 40

LIVE BAIT vs ARTIFICIAL LURE Fishing Challenge!!! (Surprise Catch!) - Thời lượng: 16 phút.

Lượt xem: 38

ARMOUR CATFISH for My *NEW* POND!!! - Thời lượng: 4 phút, 56 giây.

Lượt xem: 30

FISH in FLOODED PARKING LOT! - Thời lượng: 12 phút.

Lượt xem: 40

Close Encounter with BIG COLORADO BULL - Thời lượng: 17 phút.

Lượt xem: 33

I Wish I Wouldn't Have Found This - Thời lượng: 15 phút.

Lượt xem: 37