Danh mục

Lượt xem: 27

 BEAST 비스트 (Official YouTube Channel) 

Ngày đăng: 15/04/2019 - 10:13:24

Jang Hyunseung (장현승)
1st Mini Album 'My'
니가 처음이야 (Ma First) (Feat. 기리보이)

CHỦ ĐỀ MỚI HƠN

CHỦ ĐỀ CŨ HƠN

 Thịnh hành

 pamkha tv

 Dũng Senpai 

 Bước Chân Hai Thế Hệ 

 K-Pop Dance Mirror

Video mới hơn

Jang Hyunseung (장현승) - 야한 농담 (Audio Teaser) - Thời lượng: 21 giây.

Lượt xem: 8

Jang Hyunseung (장현승) - 나와 (Audio Teaser) - Thời lượng: 18 giây.

Lượt xem: 12

Jang Hyunseung (장현승) - 사랑한다고 (Audio Teaser) - Thời lượng: 15 giây.

Lượt xem: 14

Jang Hyunseung (장현승) - 니가 처음이야 (Feat. 기리보이) (Audio Teaser) - Thời lượng: 17 giây.

Lượt xem: 16

Jang Hyunseung (장현승) - 니가 처음이야 (Feat. 기리보이) (Teaser) - Thời lượng: 25 giây.

Lượt xem: 18

Jang Hyunseung (장현승) - 니가 처음이야 (Feat. 기리보이) (Dance Ver Teaser) - Thời lượng: 26 giây.

Lượt xem: 17

Video cũ hơn

BEAST(비스트) - Comeback Teaser - Thời lượng: 45 giây.

Lượt xem: 18

BEAST(비스트) - Coming Soon 2015.07.20 - Thời lượng: 34 giây.

Lượt xem: 9

BEAST(비스트) - 일하러 가야 돼 (Audio Teaser) - Thời lượng: 17 giây.

Lượt xem: 24

BEAST(비스트) - 일하러 가야 돼 (Teaser) - Thời lượng: 30 giây.

Lượt xem: 10

BEAST(비스트) - 일하러 가야 돼 (Gotta Go To Work) M/V - Thời lượng: 3 phút, 20 giây.

Lượt xem: 11

BEAST(비스트) - 8th Mini Album 'Ordinary' (Audio Teaser) - Thời lượng: 119 giây.

Lượt xem: 4

BEAST(비스트) - 예이 (YeY) (두준 Teaser) - Thời lượng: 33 giây.

Lượt xem: 3

BEAST(비스트) - 예이 (YeY) (준형 Teaser) - Thời lượng: 23 giây.

Lượt xem: 2

BEAST(비스트) - 예이 (YeY) (현승 Teaser) - Thời lượng: 24 giây.

Lượt xem: 2

BEAST(비스트) - 예이 (YeY) (기광 Teaser) - Thời lượng: 19 giây.

Lượt xem: 4

BEAST(비스트) - 예이 (YeY) (동운 Teaser) - Thời lượng: 22 giây.

Lượt xem: 2

BEAST(비스트) - 예이 (YeY) (Teaser) - Thời lượng: 21 giây.

Lượt xem: 2